GILDENULAND.nl maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren. Hiervoor slaan wij informatie op zoals je IP-adres, je surfgedrag en alle persoonsgegevens die je zelf bij ons achterlaat. Wij gebruiken deze gegevens om met tools van andere partijen deze informatie te analyseren om onze website te verbeteren. Je kunt nu direct toestemming geven voor al deze cookies.

Nieuwsbrief januari 2020

Daor hedde de Guld

Ja, daor hedde de Guld op unne Gildedag, maar waar begint zo’n dag nou eigenlijk mee…?? Traditiegetrouw begint een Gildedag met een eucharistieviering in de kerk. Deze Heilige mis symboliseert al eeuwen de nauwe band van de Gilden met de katholieke kerk.   

Zo is er die nauwe band ook al meer dan 4 eeuwen in onze parochie, en ook na de oorlog begon een Gildedag met een Heilige mis op de Nulandse Gildedagen van Kring Maasland in 1949, 1953, 1974, 1986, 1994 en 1999. De Gildedag van Kring Maasland in Nuland op 31 mei a.s. zal dan ook beginnen met een Heilige mis en van alle Gilden zullen er Koningen, Keizers en Hoofdlieden aanwezig zijn. De viering zal natuurlijk geleid worden door onze Gildeheer pastor Verbakel, voor iedereen die er is en die er was.

DSC 0211 

Het zal een kleurrijke viering worden met in het begin van de viering de inwijding van ons nieuwe Vaandel. Tijdens de viering zal ons Gilde ook  het Vaandel van Kring Maasland overhandigd krijgen en kan de Gildedag beginnen.         

DSC 6391                                                                   

Na de Heilige mis is er de Erewijn, dit is een uitnodiging van de Gemeente om samen met de Burgemeester, of afgevaardigde, alle Hoofdlieden, Koningen en Keizers wat te eten en samen het glas te heffen op een mooie kleurrijke, broederlijke en gezellige Gildedag………Proost !!                 

DSC 6503                  

Daor hedde de Guld

Het Gildefeest begint op gang te komen om te beginnen aan de optocht door het dorp.  Voorop zal Harmonie Union lopen en daarachter alle Gilden. Maar de Gildebroeders marcheren niet zoals de harmonie, nee, een Gilde “gaat”. Met voorop de standaardruiter zigzaggend om de weg vrij te maken en gevolgd door tromgeroffel van de tamboers, bazuingeschal door de bazuinblazers en vliegend vendel door de vendeliers. Daar achter de Hoofdman, de Vaandrig met het Vaandel, de Koning met zilverdragers en tenslotte de overige Gildebroeders. Naast het Gilde loopt dan nog de commandant om de hele stoet met Gildebroeders dwars door ons mooie dorp te leiden. Deze optocht met Gildebroeders en - zusters van ongeveer 40 Gilden trekken dus door het met vlaggen en attributen versierde Nuland.

In pelgrimstraat 3 28

Aan het einde van deze optocht door Nuland passeren de Gilden de tribune met genodigden en maken de Gilden zich op voor de massale opmars op het feestterrein. De Gilden stellen zich op aan de overkant van de tribune met eerst de standaardruiters en daarachter in een lange rij naast elkaar de tamboers. Achter de tamboers staan de bazuinblazers, Vaandrig met het Vaandel, Hoofdman, Koning met de zilverdragers en daarachter de vendeliers.   

DSC09796

Met het commando, voorwaarts mars, komt iedereen met tromgeroffel en bazuingeschal naar voren, richting tribune. Een bijzonder en indrukwekkend tafereel. Hierna volgen enkele toespraken, de Vaandrig met het Vaandel met de Eed van Trouw aan het Wereldlijk gezag en het Wilhelmus gespeeld door Harmonie Union. Aan het eind van deze ceremonie brengen alle vendeliers een gezamenlijke vendelgroet, en daarna de afmars. De wedstrijden kunnen beginnen.

DSC09811

Hoe wijd zèn we ?

De voorbereidingen zijn inmiddels al in volle gang en diverse afspraken zijn al gemaakt.
Ook de optochtroute is zo goed als rond en maken we binnenkort via deze nieuwsbrief bekend.
Versiering van deze optochtroute wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld! Wij houden u op de hoogte!!

Klik hier om deze nieuwsbrief te downloaden.

De Guld………….. is altijd kei gezellig !!!